Værd at vide

Skorstenen er brændeovnens "lunge". Dens funktion er ikke alene at skulle bortskaffe røgen uden gener for det omkringliggende miljø, men også at skabe træk i ovnen. En dårlig isoleret- eller for lav skorsten, vil ofte medføre dårligt træk.
Dårligt træk bevirker dårlig forbrænding og røgudslag når lågen åbnes. Endvidere kan det forårsage udslip af røggasser til de omgivende rum.
Trækket skabes af opdriften i den varme røg i skorstenen. Opdriften vokser dels med røgtemperaturen, dels med skorstenshøjden.
Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Sørg derfor for ved korrekt optænding, at skabe god varme i skorstenen med det samme.
Utætheder fra utætte renselemme og manglende pakningsnor imellem røgrør og murbøsning etc, vil forringe trækket fra skorstenen.


Løbesod.

Løbesod opstår ved for lav forbrændingstemperatur og/eller vådt træ.
Løbesod giver stor risiko for skorstensbrand. Løbesod genkendes som en brun, klæbrig masse. 
For lav forbrændingstemperatur opstår, fordi der ikke tilføres tilstrækkeligt med luft til brændkammeret i forhold til mængden af træ, eller fordi der bliver lagt for lidt træ på i forhold til brændkammerets størrelse.


Hvilken ovn skal jeg vælge?
Det gælder om at vælge en ovn som opfylder alle behov, både designmæssige og funktionelle behov. Ovnen skal også fungere som et møbel, så designet er ikke uvæsentligt.
Når der skal vælges ny brændeovn, er der dog også en lang række andre ting, som skal være på plads, således at den daglige brug er uproblematisk, levetiden lang og miljøhensynet på plads.
Vi vil nedenstående forsøge at forklare lidt om de vigtigste begreber og funktioner.Varmefordeling:
Man kan groft skelne i mellem 2 principper: Stråleovne og konvektionsovne. Meget få af de ovne der produceres idag er stråleovne. Stråleovne har den ulempe, at ovnens overflade bliver meget varm, og de nærmeste omgivelser opvarmes meget kraftigt. Konvektionsovnene, som altså er de mest almindelige på markedet i dag, har ofte en udvendig kappe, som er åben for oven og for neden. Luften imellem selve ovnen og yderkappen på ovnen opvarmes, og da ovnen altså trækker koldere luft ind for neden og sender den opvarmede luft ud for oven, cirkuleres luften i rummet. Derved fordeles varmen bedre end ved stråleovnene. Man kan sige at konvektionsovne skaber en mere behagelig, ensartet og "blød" varme.


Effekt:
Ovnens størrelse og kapacitet skal passe til det varmebehov der forefindes.
Effekten opgives i kilowatt (KW)
Som hovedregel opvarmer en konvektions brændeovne 10 - 20 kvadratmeter pr. kilowatt, alt efter husets isoleringsgrad, højde til loftet, placering i rummet m.v..
Generelt kan man sige, at ved en loftshøjde på 2,4 m opvarmer 1 Kw følgende:

Ekstra god isolering: 25 Kvm.

God isolering: 20 Kvm.

Middel isolering: 15 Kvm.

Dårlig isolering: 10 Kvm

Bemærk i denne forbindelse, at ovnene har en minimums- og maksimumseffekt. Det er vigtigt ikke at få for stor en ovn.
Hvis ovnen er for stor, risikerer man, at skulle justere for meget ned for ovnen pga. varmen, hvorved ovnen ikke brænder optimalt og miljømæssigt forsvarligt.
Forbrændingen bliver ufuldstændig, og de uforbrændte gasser sætter sig som sod i skorstenen. Dette kan i værste tilfælde medføre skorstenbrand.
Store brændkamre kræver meget træ, og hvis effekten sænkes, falder temperaturen i brændkammeret ofte så meget, at en optimal forbrænding ikke længere er mulig.
Konklusionen er: Hellere en lille brændeovn der får lov til at "arbejde", end en stor der ikke fungerer og skader miljøet.
Den nominelle ydelse er et udtryk for ved hvilken effekt ovnen er afprøvet, og er det tal man skal bruge til at regne den reelle effekt ud.


Placeringen af ovnen:
Placeringen af Konvektionsovne er mindre følsomme, idet de som ovenfor beskrevet, varmer luften op og lader denne cirkulere i boligen.
Ved placeringen af ovnen er det derfor ligeså vigtigt at finde et sted der passer indretningsmæssigt..


Rudeskyl:
For at modvirke sod dannelse på ovnens glasrude, er det nødvendigt at tilføre ilt henover ruden. Dette princip kaldes rudeskyl.
Alle brændeovne Pejsebutikken sælger har indbygget rudeskyl.


Sort eller grå farve?
Er en smagssag. Sorte ovne er lettere ar reparere hvis de får en ridse. Til gengæld kan man lettere se støv på en sort overflade.


Top eller bagudgang?
Bagudgangs løsningen kræver et godt træk fra skorstenens side, da denne løsning skaber mere modstand for røgens vej. Røgen vil helst gå den naturlige vej - opad.
Hvis du ikke er sikker på, at du har et godt træk i skorstenen, anbefaler vi dig en topafgangs løsning. Hvis du er i tvivl kan du kontakte os og få rådgivning.